Aviz informații juridice

Content

Site-ul www.camilia.ro (denumit în continuare „Site-ul”) vă permite să accesaţi informaţii referitoare la produsele BOIRON, precum și orice informaţii suplimentare cu privire la sănătate, formă fizică sau activităţi sportive.

 

RESPONSABILUL CU PUBLICAREA

SC BOIRON RO SRL (“Boiron”)

Societate comercială cu un capital de 15 080 000 RON

Sediul social: Calea Dorobanţilor, nr. 239, etaj 4, sector 1, BUCUREȘTI

Înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/964/2000

Webmaster: webmaster@boiron.ro

Număr de telefon: +04 21 410 05 46

 

EDITOR ȘI DESIGNER AL SITE-ULUI

Nouveau Monde

Societate pe acţiuni în regim simplificat cu un capital social de 2.034.063,20 EUR

Sediul social: 45 Quai Rambaud 69286 - Lyon Cedex 02

Înmatriculată la RCS Lyon sub numărul 387 471 485

 

GĂZDUIRE SITE

PEER1 France

Societate pe acţiuni în regim simplificat cu un capital social de 637.584 EUR

Sediul social: Green Side Bât 2, 400 av. Roumanille - 06410 BIOT

Telefon asistenţă: 08-05-210-280

Asistenţă prin e-mail: support@cogecopeer1.com

Înmatriculată la RCS Cannes sub numărul B 749 865 820.

 

Modificări ale avizelor juridice existente pe Site

BOIRON își rezervă dreptul de a modifica și de a actualiza în orice moment accesul la Site, precum și acest aviz informativ.

Orice modificare a acestor avize este aplicabilă începând cu data efectuării acesteia. Aceste modificări și actualizări sunt obligatorii pentru utilizator, care trebuie să consulte periodic această secţiune, pentru a verifica avizele în vigoare.


Ultima actualizare: ianuarie 2020

 

Legislaţie aplicabilă

Aceste avize intră sub incidenţa legislaţiei aplicabile pe teritoriul în care se află sediul responsabilului pentru publicarea acestui Site. În lipsa unei soluţionări amiabile, orice litigiu va fi înaintat spre soluţionare instanţelor competente.

Consultaţi Condiţii generale de utilizare 

Consultaţi Politica cu privire la protecţia datelor cu caracter personal